Jeśli zdecydujesz się na odrobinę odwagi zajrzenia „w głąb siebie” - możesz uświadomić sobie, że większość tego, co Cię w życiu spotyka, jest konsekwencją Twoich myśli, Twoich emocji, Twoich decyzji, Twoich wierzeń, Twoich przekonań, Twoich doświadczeń, a wiec i Twoich wyborów. Jeśli to dostrzeżesz i zrozumiesz – jest spora szansa, że będziesz mógł dokonać istotnych zmian w swoim życiu. Jeśli tego zechcesz. Lecz może się też okazać, że to, co postrzegasz, jako swoją decyzję, swój wybór czy swoje własne myślenie – wcale nim nie jest…. 

Jeśli zechcesz wyruszyć w podróż poznania i zrozumienia samego siebie proponuję Ci z pozoru zwykłe rozmowy, będące uważnym towarzyszeniem Ci w procesie poznawania siebie, uświadamiania siebie i akceptowania siebie.

Gdy zdecydujesz się na trochę odwagi i rzetelności w zadaniu sobie paru trudnych pytań, gdy zdecydujesz się na te pytania odpowiedzieć, może okazać się, że, wszystko to, co Cię w życiu spotyka, nie jest przypadkowe, lecz jest prawie zawsze konsekwencją Twoich myśli, Twoich emocji, Twoich decyzji i Twoich wyborów. Oczywiście to Ty zdecydujesz, co zechcesz zrobić z tym dalej.

Ze swojej strony nie będę narzucać Ci żadnego światopoglądu czy systemu przekonań – wręcz odwrotnie, w trakcie tych spotkań, chcę zachęcić Cię do opuszczenia, choć na moment, dotychczasowego sposobu myślenia, by w innym świetle zobaczyć możliwe przyczyny i konsekwencje tego, co Cię boli, czy tego, co Cię niepokoi. Przede wszystkim jednak pragnę zainspirować Cię, byś zechciał szczegółowo zbadać swoje przekonania i systemy swoich wartości.

Czy przyglądałeś się kiedyś hierarchii swoich wartości? Analizowałeś ją? Jesteś jej świadom? Wiesz jak wygląda? Jesteś pewien, ze jest dla Ciebie właściwa? Najlepsza? Ty zadecydowałeś o tym jak ona wygląda?  W końcu żyjesz nią każdego dnia! Uważasz, że nie ma ona wpływu na to jak się teraz czujesz?

Proponuję Ci rzetelne przyjrzenie się temu, co myślisz i co uważasz za prawdziwe, a co za nieprawdziwe. Proponuję Ci dogłębną weryfikację tego, w co wierzysz i co myślisz, bo być może to właśnie jest przyczyną Twojego bólu i cierpienia. Możliwe, że pierwszy raz w Twoim życiu przyjrzysz się szczegółowo hierarchiom swoich wartości i przeanalizujesz czy przypadkiem nie wyrządzasz sobie lub innym krzywdy, żyjąc według ich zasad. Być może pierwszy raz w życiu uznasz, że to Ty Sam możesz ją zmienić i Ty Sam zadecydujesz o tym, co w Twoim życiu naprawdę jest ważne, dobre i słuszne, a co krzywdzące, złe i niewłaściwe.

Sytuacja, w jakiej się teraz znajdujesz jest konsekwencją podjętych przez Ciebie wcześniej decyzji i wyborów, jest konsekwencją Twoich często wyniszczających Cię przekonań, zarówno na swój temat jak i na temat całego świata, jest konsekwencją przyjętej przez Ciebie, a wcześniej, w dzieciństwie włożonej do Twojej głowy hierarchii wartości, jest konsekwencją przyjętej przez Ciebie filozofii życia lub naśladownictwa czyichś zasad, jest wreszcie konsekwencją Twoich wierzeń, Twoich myśli i Twoich emocji.

Kiedy już zrozumiesz skąd wzięła się sytuacja, w jakiej się teraz znalazłeś, i skąd bierze się ból, którego doświadczasz, będziesz mógł dokonać istotnych dla Ciebie przemian. Oczywiście, jedynie wtedy, kiedy ich zechcesz i kiedy uznasz, że w ogóle są one możliwe. Aby jednak wszelkie działania, jakie zechcesz wprowadzić, nie były jedynie chwilowe, lecz trwałe, nie powinny być wprowadzane chaotycznie, wbrew Tobie, oraz w niezgodne z tym, co czujesz i co myślisz.

Dokonywanie jakichkolwiek zmian czy działań bez zgodności w myśleniu i odczuwaniu względem zaplanowanych procesów, których dodatkowo nie jesteś świadom, nie jest w stanie przynieść trwałych i stabilnych efektów, a jedynie chwilowe czy krótkotrwałe.

Ciało, psychika, umysł i duch pozostają ze sobą w ścisłej jedności, i próba wprowadzania trwałych zmian na jednym z tych obszarów, bez adekwatnych działań i jednoczesnego odniesienia wobec pozostałych, nie jest praktycznie możliwa. Aby wprowadzone zmiany nie były wyłącznie chwilowe, lecz skuteczne i długotrwałe, powinny odbywać się na wszystkich tych przestrzeniach, a nie wyłącznie w jednej z nich. Nie jesteśmy składową wielu form, ale jednorodnym organizmem. Jedność ciała i psychiki, z zasady uniemożliwia sensowne traktowanie ich, jako odrębnych sobie, zwracając raczej uwagę na niemożliwość ich rozdzielenia. 

Obszary, w których znajdujesz się podczas sesji zależą wyłącznie od miejsc, w jakie zapragniesz się udać. Podstawą mojej pracy nie jest ingerowanie w Twój Świat, lecz jedynie towarzyszenie Ci w procesie uświadamiania sobie sytuacji i okoliczności w jakich się znalazłeś, programów jakie przyjąłeś, ograniczeń jakim się poddałeś, konfliktów jakie sprawiają Ci dyskomfort, kierunków jakimi zamierzasz podążyć, celów jakie zechcesz osiągnąć i metod jakimi będziesz je realizował. 


Cudowne Wyprawy ! Kilka z ciekawszych naszych wypraw....