FerrusLex s.c.

BIURO OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWYCH SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH

„Każdy, kto wbrew swej woli poniósł szkodę w wyniku wypadku, może żądać jej naprawienia w formie zapłaty odpowiednich świadczeń pieniężnych” (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta).

Jeżeli:

• byłeś   uczestnikiem   wypadku 
• straciłeś   bliską  osobę
• potrącił   Cię   samochód 
• masz trudności z uzyskaniem odszkodowania oraz    zadośćuczynienia 
• czujesz,  że  zakład ubezpieczeniowy potraktował Cię  nierzetelnie 

zadzwoń i umów się na darmowe i niezobowiązujące spotkanie      
Tel.  0 603 119 216

Przedmiotem naszej działalności jest windykacja wierzytelności inależnych odszkodowań, które są często bardzo zaniżane. Oznacza to całość działań zmierzających do odzyskania świadczeń, ze spełnieniem których, zalegają nierzetelni kontrahenci. 

Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości rynku, od naszych klientówNIE POBIERAMY ŻADNYCH ZALICZEK NA POCZET PROWADZONYCH PRZEZ NAS SPRAW.

Nasze honorarium jest uzależnione od kwoty, jaką dla Państwa uzyskamy i jest pobierane dopiero po zakończeniu procesu likwidacji szkody 

Wysokość owej prowizji negocjowana jest w każdym przypadku indywidualnie, a w warunkach stałej współpracy może kształtować się na bardzo korzystnym, niskim poziomie.

Nasze czynności obejmują wszystkie etapy postępowania od pomocy w przygotowaniu właściwej dokumentacji, poprzez zgłoszenie szkody do właściwego adresata roszczeń i nadzorowanie poprawności przebiegu jej likwidacji, aż po wypłatę pokrzywdzonemu satysfakcjonujących świadczeń na drodze polubownej, bądź gdy zajdzie taka potrzeba na drodze sądowej.

Umożliwiamy zapłatę za usługę, w formie prowizji, to jest określonego procentu z uzyskanych świadczeń, bez pobierania jakichkolwiek opłat wstępnych, zaliczek, itp. Oznacza to, że

BEZ SIĘGANIA DO PORTFELA STAĆ CIĘ NA PRAWNIKA!

Gwarantuje to nasze pełne zaangażowanie w Twoją sprawę oraz dodatkowe korzyści dla Ciebie:

TWOJA REKOMPENSATA obejmie wszystkie przewidziane przepisami prawa świadczenia, doradzimy jak w sposób właściwy udokumentować poniesione straty i utraconekorzyści;

UCHRONIMY Cię przed ponoszeniem kosztów, jeśli brak jest szansy na wygraną, poprzez wolne od jakichkolwiek opłat, konsultacje u najlepszych specjalistów w tej dziedzinie prawa;

W TWOIM INTERESIE sięgamy po każdą możliwość - jako partnerów angażujemy sprawdzone kancelarie prawne i adwokackie, mające na swoim koncie nawet orzeczenia Sądu Najwyższego;

GWARANTUJEMY profesjonalną obsługę i szacunek w podejściu do Twojej osoby.

UMOŻLIWIAMY Ci działanie również gdy jesteś unieruchomiony przez skutki wypadku. Jeśli życzysz sobie tego, przyjedziemy do Twojego domu w najdogodniejszym dla Ciebie terminie;

ZAOSZCZĘDZIMY WIELE TWOJEGO CZASU, nieprzyjemnych kontaktów z Likwidatorem, zgłosimy w TWOIM IMIENIU szkodę i dopilnujemy sprawnego przeprowadzenia jej likwidacji; Jeśli sprawca wypadku jest obcokrajowcem, zaoferujemy nasze doświadczenie i fachową wiedzę zdobytą w obsłudze szkód międzynarodowych.

Firma "FerrusLex s.c." od wielu lat zdobywała doświadczenie zarówno na terytorium Polski jak i innych krajów, zwłaszcza w dziedzinie likwidacji i obsługi szkód komunikacyjnych. 

Obecnie jesteśmy w stanie udzielić Państwu wszechstronnej, a co najistotniejsze szybkiej i skutecznej pomocy przy uzyskaniu odszkodowania za szkodę, jaką ponieśliście Państwo w wypadku komunikacyjnym, za który winę lub współwinę ponosi kierujący pojazdem. 

Dzięki perfekcyjnie opracowanej metodzie działania jesteśmy w stanie szybko i sprawnie uzyskać należne od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowanie. Nasze doświadczenie oraz współpraca z polskimii zagranicznymi biurami prawnymi, pozwoli uniknąć skutków Państwa niedoświadczenia lub po prostu nielojalności ubezpieczalni. 

Naszym klientom, którzy byli uczestnikami wypadku samochodowego zapewniamy: 
• uzyskanie stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia 
• bezpłatą pomoc prawną 
• obsługę przez doświadczonych prawników, rzeczoznawców samochodowych 
• dzięki naszej grupie przedstawicieli jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego poszkodowanego i pomoc mu w procesie likwidacji szkody. 

KONTAKT
Tel:   0 603 119 216


Cudowne Wyprawy ! Kilka z ciekawszych naszych wypraw....